We use first and third party cookies in order to give you a better experience of our website. By continuing to browse or by clicking "Accept", you agree to the use and storage of cookies on your device. Learn more

HUI Research: Musikens betydelsen för konsumenten

Idag presenteras en första rapport om forskning inom bakgrundsmusik och dess effekter på konsumenternas beteende. Den visar att bakgrundsmusik har en betydande påverkan, men belyser även brister i tidigare studier och att ny forskning är av största vikt. Rapporten är utförd
av HUI Research, med finansiering av Soundtrack Your Brand. Det spelar ingen roll om du lyssnar på hip hop eller grindcore eller hur gammal du är, musiken hittar sin väg för att nå alla. Inget annat kan förflytta en mellan olika sinnestillstånd, få en att dansa, gråta eller sjunga - på mindre än tre minuter. Därför kommer det inte som en överraskning att varumärken använder musik för att främja deras affärsverksamhet.

Större intäkter med musik. Rapporten visar att butiker och miljöer som spelar musik, jämfört med de som inte gör det, får ökade intäkter - upp till 78 %

Rätt musik. Rapporten visar att det inte bara handlar om att spela musik. Det måste även vara rätt musik. Tempot är särskilt viktigt. Skillnaden i dagsförsäljning mellan “fel” eller “rätt” tempo kan skilja sig med 36 %.

Ibland är “fel” musik rätt. Musik kan användas för att få människor att undvika platser. T.ex. har Londons tunnelbana börjat spela klassisk musik för att förhindra gängbildning. Personrån minskade med 35 % och vandalism med 37 %.Dock kvarstår en problematik. Tidigare studier inom området brister i tillförlitlighet. Slutsatsen är att musik är bra för affärsverksamhet, definitivt bättre än ingen musik alls, men det går idag inte att säga exakt hur bra. Tidigare forskning har ett flertal brister:

Subjektiva resultat. Majoriteten av studierna är utförda av leverantörer inom bakgrundsmusik och utan oberoende forskningspartner.

Svag metodik. Många undersökningar bortser från exempelvis övriga påverkansfaktorer eller är utförda i en konstruerad miljö utan förankring i verkliga fall.

Låg statistisk relevans. Endast en eller ett fåtal butiker har använts som referensgrund.Soundtrack Your Brand kontaktade HUI Research (Handelns Utredningsinstitut) med ambitionen att ta forskningen till nästa nivå. I samarbete med Sven-Olof Daunfeldt, forskningschef och professor i nationalekonomi, initierades ett partnerskap där HUI Research nu bedriver oberoende och akademisk forskning inom bakgrundsmusik. Rapporten är ett första steg till att förändra forskningsklimatet med syftet att ta fram resultat på hur mycket musiken faktiskt påverkar konsumentbeteendet.


Rapporten 204 HUI & Daunfeldt: “Musikens effekter på konsumenternas beteende” kan laddas ner här:
www.soundtrackyourbrand.com/blog/how-much-does-music-really-matter

För pressinformation om samarbetet:
Assefa Kommunikation: Marita Pettersson +46 709 20 22 69, [email protected]